Medische informatie

Onze huisartsenpraktijk is een samenwerkingsverband waarbij elke arts de zorg draagt voor zijn eigen patiënten, maar waarbij de patiënten eveneens terecht kunnen bij de andere artsen indien nodig of gewenst.

We gebruiken hetzelfde elektronisch medisch dossier en kunnen we de dossiers van elkaar raadplegen. De informatie die u ons verstrekt blijft strikt gebonden aan het beroepsgeheim.

“Uw huisarts blijft uw huisarts”

Nieuwe patiënten

Patiënten die nog nooit bij Ars Vivendi op raadpleging zijn geweest moeten zich eerst inschrijven op het secretariaat, tenzij het om een spoedgeval gaat. Het gaat om patiënten die noch op Gasthuisstraat 12, noch op Waterstraat 76, noch op Molenpoel 14 zijn geweest.

Meld u minimum 15 minuten voor uw afspraak aan op het secretariaat. Gelieve uw elektronische identiteitskaart (e-ID) mee te nemen. Onze secretaresses zullen u graag de nodige uitleg geven over de organisatie en werking van huisartsenpraktijk Ars Vivendi.

Ook bij online afspraken moet u zich op voorhand inschrijven. Vermeld uw GSM-nummer en uw persoonlijk e-mailadres waarop u minstens twee uur voor uw afspraak bereikbaar bent.


Bedankt voor jullie begrip.

Spreekuren

Vrije spreekuren geven vaak lange wachttijden. Daarom werkt elke arts geheel volgens afspraak. De afspraken kunnen gemaakt worden:

- Hier, (via deze website: www.avlanaken.be)
- Telefonisch (089 432 432)

Voor een dringende afspraak neemt u best telefonisch contact met de praktijk indien online geen vrije raadplegingen meer beschikbaar zijn.

Kom op tijd, liefst 5 minuten op voorhand, zo zorgt u dat anderen niet onnodig moeten wachten! Verwittig ons op tijd als u een gemaakte afspraak niet kan nakomen, zodat een andere patiënt uw plaats kan innemen. Maak één afspraak voor één persoon. Voor meerdere personen maakt u meerdere afspraken.

Uw huisarts staat ook in voor spoedgevallen, daardoor kan het gebeuren dat u even moet wachten, ondanks uw afspraak.

Huisbezoeken

Gelieve indien mogelijk een huisbezoek aan te vragen voor 10 uur.
Een huisbezoek kan worden aangevraagd op ons telefoonnummer: 089 432 432

Huisbezoeken voorzien wij voor patiënten die zich niet kunnen verplaatsen (bejaarden zonder familiale ondersteuning, rusthuispatiënten, rolstoelgebonden patiënten…) en voor acute situaties waar verplaatsing gevaarlijk kan zijn.
Daarom vragen we u om bij ziekte, in de mate van het mogelijke, steeds naar de raadpleging te komen zodat de patiënten die dringende hulp aan huis nodig hebben zo snel mogelijk kunnen geholpen worden.

Vertegenwoordigers

Vertegenwoordigers kunnen maximum 2x/jaar een afspraak inplannen per arts.
Er kan maximum 1 vertegenwoordiger per dag een afspraak inplannen per arts.

Wachtdienstregeling

Op weekdagen tussen 18.00 u 's avonds en 08.00 u 's morgens,
op vrijdag vanaf 18.00u 's avonds en tijdens het weekend,
kan u terecht op het centrale oproepnummer 089/75 75 75.

Voorschriften en attesten

Een voorschrift mag wettelijk enkel afgeleverd worden als de persoon fysiek aanwezig is op de raadpleging.

Wij mogen dus geen telefonisch aangevraagde voorschriften en attesten afleveren.

Uw huisarts geeft u voldoende voorschriften mee tot een volgende controle vereist is, maak daarom tijdig een afspraak. Een telefonische vraag om voorschriften wordt zo overbodig.

Uw huisarts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Er zullen geen afwezigheidsattesten uitgeschreven worden zonder medische reden, zowel niet voor schoolverzuim als afwezigheid op het werk.

Het invullen van medische attesten vraagt een medisch onderzoek. Daarom is het noodzakelijk ook hiervoor naar het spreekuur te komen.

Globaal Medisch Dossier

Het GMD bundelt al uw medische gegevens op één plaats. Zo kunnen we bij verwijzing de noodzakelijke gegevens uit een dossier meegeven.

Het beheren van uw dossier vergt veel tijd van ons, ook buiten de momenten dat u op het spreekuur komt. Uw ziekenfonds betaalt hiervoor een jaarlijkse beheersvergoeding voor uw huisarts. Patiënten die zich inschrijven voor het GMD betalen minder remgeld.

Wanneer uw GMD is afgesloten bij één van de artsen van de groepspraktijk, geniet u bij de andere artsen eveneens van een verhoogde terugbetaling.

Nuttige informatie

 • Telefoonnummers
  • Dringende medische hulp: 112
  • Dringende politie hulp: 101
  • Huisartsenwachtpost Maasmechelen: 089/75.75.75
  • Antigifcentrum: 070/245.245
  • Centrum voor tropische geneeskunde (reisvaccinaties): 0902 88 0 88 (€ 1 per minuut)
  • Prikdienst labo: 011/22.52.88
 • Websites:
 • GDPR

  Onze huisartsenpraktijk is in regel met de nieuwe privacywetgeving. Via onderstaande link kan je de privacyverklaring terugvinden.

  Download Privacy verklaring